AM-PRO

Ny arbejdsmiljøaftale er på vej

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har nu præsenteret Regeringens oplæg til den kommende arbejdsmiljøaftale. Oplægget har meget fokus på at sikre Arbejdstilsynet en stabil finansiering i de næste mange år, at sikre midler til forskningsindsatsen om kemisk arbejdsmiljø og styrke den tværministerielle indsats mod social dumpning. Der er således ikke mange ambitiøse visioner om at styrke den forebyggende indsats, men snarere at fastholde den hidtidige indsats. AM-PRO har derfor sendt de arbejdsmiljøprofessionelle selskaber og foreningers ønsker til den kommende arbejdsmiljøaftale til ministeren og arbejdsmiljøordførerne. Vi peger på behovet for tværgående samarbejde mellem alle arbejdsmiljøaktørerne og ikke kun de arbejdsmarkedspolitiske organisationer og myndigheder, en styrkelse af den arbejdsmiljøfaglige kvalitet i virksomhedernes APV-arbejde og en styrkelse af forsknings- og udviklingsindsatsen.

AM-PRO-indspil-til-arbejdsmiljoaftale-2022