AM-PRO

om am-pro

AM-PRO er en paraplyorganisation for arbejdsmiljøfaglige foreninger og selskaber.

AM-PRO’s formål er at forbedre arbejdsmiljøet på virksomheder i Danmark ved at arbejde for:

  • at fremme en bedre arbejdsmiljøfagligt funderet forebyggende arbejdsmiljøindsats
  • at udvikle og koordinere samarbejdet mellem arbejdsmiljøprofessionelle foreninger og selskaber
  • at bidrage til den arbejdsmiljøfaglige og -politiske debat
  • at styrke det internationale samarbejde blandt arbejdsmiljøprofessionelle
Se mere om AM-PROs formål her
AM-PRO har udgivet en e-bog om arbejdsmiljøprofessionelle og AM-PRO, som kan læses her.
Handlingsplan for 2024

Bestyrelse

Forperson Klaus T. Nielsen

ArbejdsmiljøNet: Stig Holm

Arbejdsmiljørådgiverne: Lars Tornvig

Center for Studier i Arbejdsliv: Jeppe Lykke Møller

Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin: Harald William Meyer

Dansk Selskab for Fysioterapeuter i Arbejdsliv: Frederik Lassen

Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv: Anne Mette Søndergaard

IDA Arbejdsmiljø: Sonja H Mikkelsen

Netværk for Psykologer i Arbejdsmedicin: Daniel Navy Ditlevsen

Yngre Arbejdsmedicinere: Jonas Lunen

Sekretariatsleder Anders Kabel

Forretningsudvalg

Klaus T Nielsen

Jeppe Lykke Møller

Stig Holm

Anders Kabel

Vedtægter

Se vedtægterne her

Internationale samarbejder

AM-PRO repræsenterer de danske arbejdsmiljøprofessionelle i ENSHPO – det europæiske netværk af organisationer for arbejdsmiljøprofessionelle www.enshpo.eu

AM-PRO samarbejder med NIVA om uddannelse af arbejdsmiljøprofessionelle i de nordiske lande https://niva.org/