AM-PRO

AM-PRO forslag til ændring af arbejdsmiljøloven

Beskæftigelsesministeriet er i gang med en række ændringer af arbejdsmiljøloven som led i implementeringen af Arbejdsmiljøaftale 2023 og Det midlertidige AMO-udvalgs anbefalinger. AM-PRO har afgivet et kort høringssvar

Horingssvar-AML-aendring-2023