AM-PRO

AM-PRO i 2024

AM-PRO har afholdt sin årlige generalforsamling. På generalforsamlingen blev handlingsplanen for 2024 vedtaget, og der blev besluttet nogle ændringer i bestyrelsessammensætningen, herunder at ArbejdsmiljøNets bestyrelsesrepræsentant Stig Holm indtræder i forretningsudvalget sammen med forpersonen Klaus T Nielsen, CSA’s repræsentant Jeppe Lykke Møller og sekretariatsleder Anders Kabel. Se mere under fanen “Om AM-PRO”, hvor også beretningen over AM-PRO’s aktiviteter i 2023 kan læses.