AM-PRO

Nyt fra ENSHPO

Se invitation til årets sidste ENSHPO webinar. Det handler om den fælles europæiske MSB-indsats, som EU-OSHA (EUs arbejdsmiljøagentur i Bilbao) har koordineret:

WEB

LINKEDIN EVENT

https://www.linkedin.com/posts/enshpo_msds-safety-healthandsafety-activity-7006194467388973056-NLNz?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Se også ENSHPOs seneste nyhedsbrev her.

NEWSLETTER-NOVEMBER2022NGM3