AM-PRO

Arbejdsmiljøkonference med nyt navn

Paneldebat-notat

Den traditionsrige årlige arbejdsmiljøkonference i Nyborg have i år fået nyt navn LAB:22.

Også konferencens formater var blevet ændret, men deltagerkredsen linede nu meget den, der plejer at komme til disse konferencer.

Også i år var der lagt op til drøftelser med det arbejdsmiljøpolitiske system – dog uden arbejdsmiljøordførerne fra Folketinget, for de skulle deltage i tingets åbning efter sommerferien på Borgen.

Til gengæld var der er panel med nogle lidt andre repræsentanter end dem vi plejer at se: Ditte Brøndum (Socialrådgiverne), Jens Skovgaard Lauritsen (DA), Lars Andersen (Lederne), Harald W. Meyer (DASAM), Jan Steenhard (Arbejdsmiljørådgiverne) og Anders Kabel (AM-PRO) med Jonas Sivkær Grønvall (A4 Arbejdsmiljø) som moderator. Det gav sammen med den professionelle moderator en anderledes og bedre dynamik med en mere modig meningstilkendegivelse.

Se det korte notat fra debatten og bliv inspireret til selv at overveje nogle af de vigtige spørgsmål, som blev debatteret, men som det ikke er helt enkelt at finde svarene på.