AM-PRO

Workshop om videncenter

Den 1. juni 2022 afholdt AM-PRO en workshop hvor ca. 20 forskere, arbejdsmiljøprofessionelle, rådgivere mv drøftede mulighederne for at udvikle en eller anden form for videncenter eller netværksinstitution, der kan sikre overblik over ikke blot forskningsresultater, men også forskningsbaserede metoder og de erfaringer og initiativer der udvikles gennem det praktiske arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne. Workshoppen viste at der er mange udfordringer forbundet med at løse sådan en opgave: forskellige ambitioner og endnu flere meninger om hvordan sådan noget skal kunne fungere. Bør erfaringer fra Arbejdstilsynet og oplysninger om eksponeringer fx ikke også indgå i et sådant center? En hovedopgave for sådan et center vil være at udvikle samskabelse af forebyggelsesinitiativer hvor forskere, eksperter, arbejdsmiljøprofessionelle og virksomhedernes ledere og medarbejdere indgår i et dynamisk og samspil, så alle får medejerskab til initiativerne og opnår kvalificeret # # #læring.
AM-PRO vil nu overveje hvordan denne vigtige opgave kan gribes an mhp. at drøfte mulighederne videre med arbejdsmiljøets øvrige parter.