AM-PRO

Medlemmer

Præsentation af AM-PROs medlemmer

ArbejdsmiljøNet

ArbejdsmiljøNet er en forening for arbejdsmiljøprofessionelle, som ønsker at fremme en høj faglig viden, stimulere metodeudvikling og erfaringsudveksling på møder, seminarer og konferencer. ArbejdsmiljøNet udgiver magasinet ArbejdsmiljøNet.

www.arbejdsmiljonet.dk

Arbejdsmiljørådgiverne

Arbejdsmiljørådgiverne er brancheforeningen for alle, som arbejder professionelt med rådgivning om arbejdsmiljø: autoriserede arbejdsmiljørådgivere, virksomhedsinterne arbejdsmiljøfunktioner og andre arbejdsmiljø- og sundhedsfremmekonsulenter. Arbejdsmiljørådgiverne er de danske arbejdsmiljørådgivningsvirksomheders fælles samarbejdsorgan og talerør.

www.bamr.dk

Center for Studier i Arbejdsliv

Center for Studier i Arbejdsliv (CSA) blev etableret i 1994 og er en forening som har til formål at styrke forskning og undervisning i og formidling af arbejdslivsspørgsmål. Der tilstræbes den størst mulige tværfaglighed i centerets aktiviteter og medlemsskare. CSA udgiver det videnskabelige magasin Tidsskrift for Arbejdsliv

www.arbejdsliv.org

Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin er det medicinske videnskabelige selskab for læger og andre med interesse i arbejds- og miljømedicin. Selskabet er involveret i uddannelsen af arbejdsmedicinere og Phd-studerende. Desuden deltager selskabet i forskning og udredninger om arbejdsmedicinske spørgsmål. Desuden udgiver selskabet gennem Armoni instrukser for patientbehandling på arbejdsmedicinske klinikker.

www.dasam.dk

Dansk Selskab for Fysioterapeuter i Arbejdsliv

Selskabet henvender sig til fysioterapeuter indenfor både den private og offentlige praksis. Selskabet stiller skarpt på forebyggelse af arbejdsfravær og arbejdsmarkedsrettet rehabilitering på det individuelle, organisatoriske og samfundsmæssige niveau. Den fysioterapeutiske indsats tilstræber at sikre den enkelte borger, medarbejder eller patient størst mulige deltagelse i eget arbejdsliv. Selskabet samarbejder med Dansk Selskab for Fysioterapi i sundhedsfremme om web-stedet www.ergonomi.dk

www.ergonomi.dk/dansk-selskab-for-fysioterapi-i-arbejdsliv

Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv

Selskabet arbejder inden for det brede ergonomibegreb, som inkluderer det psykiske og det sociale arbejdsmiljø såvel som det fysiske arbejdsmiljø i forhold til arbejdspladsindretning, arbejdsrehabilitering, og arbejdets tilrettelæggelse. Selskabet arbejder for medlemmernes faglige udvikling og kollegialt og tværfagligt sammenhold gennem afholdelse af temadage mv. om forebyggelse og ergonomi. Selskabet samarbejder med Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv om web-stedet www.ergonomi.dk

www.ergonomi.dk/hvem-er-vi/ergoterapifagligt-selskab-for-ergoterapeuter-i-arbejdsliv

IDA Arbejdsmiljø

IDA Arbejdsmiljø er et tværfagligt selskab, der har som formål at gøre alle, der arbejder med professionelt med udvikling af arbejdsmiljøet og løsning af arbejdsmiljøproblemer, bedre kvalificeret. IDA Arbejdsmiljø arbejder for en forbedring af arbejdsmiljøet ved at samle og viderebringe erfaringer og forskningsresultater på arbejdsmiljøområdet. Desuden bidrager IDA Arbejdsmiljø i debatten om arbejdsmiljøprofessionelles rolle i arbejdsmiljøindsatsen.

www.ida.dk/viden-og-netvaerk/netvaerk-oversigt/ledelse-selvstaendige-og-arbejdsmiljoe/ida-arbejdsmiljoe

Yngre Arbejdsmedicinere

YAM har som formål at varetage yngre arbejdsmedicineres interesser. Foreningen er et fagligt og socialt netværk, der er et forum for erfaringsudveksling og idédiskussion. YAM deltager aktivt i udviklingen af det arbejdsmedicinske speciales fremtid og fremme uddannelseslægernes indflydelse.

www.dasam.dk/yngre-arbejdsmedicinere-yam/

Psykologer i Arbejdsmedicin

Netværk for Psykologer i Arbejdsmedicin

Foreningens formål er at varetage interesser for psykologer indenfor det arbejds- og miljømedicinske fagområde, ved at positionere psykologer som aktive meningsdannere. PAM arbejder med efteruddannelse, kompetenceudvikling og vidensdeling om den fælles teoretiske, forskningsmæssige og kliniske viden på tværs af de arbejdsmedicinske klinikker.

www.dasam.dk/selskab-for-arbejdspsykologer-sap/