AM-PRO

Nyheder

AM-PRO i 2024

AM-PRO har afholdt sin årlige generalforsamling. På generalforsamlingen blev handlingsplanen for 2024 vedtaget, og der blev besluttet nogle ændringer i bestyrelsessammensætningen, herunder at ArbejdsmiljøNets bestyrelsesrepræsentant

Læs mere »

Ulighed i sundhed

Hvordan kan arbejdspladserne bidrage til indsatsen for at reducere den stigende ulighed i sundhed? Det giver Margrethe Bordado Sköld og Ole Steen Mortensen fra Arbejdsmedicinsk

Læs mere »

Ny AM-PRO forperson

AM-PRO har valgt Klaus Trantoft Nielsen som ny forperson. Klaus er en velkendt person i den arbejdsmiljøprofessionelle verden med en baggrund fra DTU, RUC, Teknologisk

Læs mere »

Nyt fra ENSHPO

Se invitation til årets sidste ENSHPO webinar. Det handler om den fælles europæiske MSB-indsats, som EU-OSHA (EUs arbejdsmiljøagentur i Bilbao) har koordineret: WEB LINKEDIN EVENT

Læs mere »

Ny arbejdsmiljøaftale er på vej

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har nu præsenteret Regeringens oplæg til den kommende arbejdsmiljøaftale. Oplægget har meget fokus på at sikre Arbejdstilsynet en stabil finansiering i de

Læs mere »

A4 sommerinterview med formanden

A4 Arbejdsmiljø har interviewet en række arbejdsmiljøfolk om hvad de ville gøre hvis de var beskæftigelsesministre. Sommerferieinterviewet med AM-PRO formanden Anders Kabel. Interviewet kan ses

Læs mere »

ENSHPO møde i Bilbao

ENSHPO har netop afsluttet sit første fysiske møde i mere end to år, hvor Covid-19 har tvunget ENSHPO til at afholde alle møder online. I

Læs mere »

AMO-udvalgets rapport

Arbejdsmiljørådets midlertidige AMO-udvalg har afgivet rapport over sit arbejde og foreslår en række mindre, men meget relevante justeringer af AMO-ordningen. Se AM-PRO formandens kommentarer til

Læs mere »

Workshop om videncenter

Den 1. juni 2022 afholdt AM-PRO en workshop hvor ca. 20 forskere, arbejdsmiljøprofessionelle, rådgivere mv drøftede mulighederne for at udvikle en eller anden form for

Læs mere »

EU Strategiramme

Eu’s arbejdsmiljøregulering har en meget stor indflydelse på hvordan arbejdsmiljøet reguleres i Danmark. Det er derfor vigtigt at forholde sig til Eu’s arbejdsmiljøpolitik. AM-PRO har

Læs mere »

Generalforsamling 2022

AM-PRO har afholdt generalforsamling og har budt velkommen til to nye medlemmer: Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv og Dansk Selskab for Fysioterapeuter i Arbejdsliv.

Læs mere »