Udvikling i forebyggelsesindsatsen. AM-PRO har fulgt op på debatoplægget ‘Et Arbejdsliv i verdensklasse’ med to initiativer.

2022-beretning-godkendt16117