Udvikling af forebyggelsesindsatsen I december 2019 blev arbejdsmiljøloven ændret med støtte fra alle Folketingets partier. Ændringen implementerede den arbejdsmiljøaftale, som Ekspertudvalgets rapport havde lagt grunden til. AM-PRO fandt ændringerne uambitiøse i forhold til en styrkelse af den forebyggende indsats og besluttede derfor at sætte fokus på behovet for en mere effektiv og bedre arbejdsmiljøfagligt funderet forebyggelsesindsats. Med udgangspunkt i resultaterne fra AM-PRO’s forebyggelsesworkshop i juli 2019 blev der etableret en lille arbejdsgruppe, der skulle overveje, hvordan AM-PRO kunne fremme denne dagsorden.

2020-Beretning