Udvikling af forebyggelsesindsatsen

Efter udsendelsen af debatoplægget ”Et arbejdsliv i verdensklasse” og drøftelsen af det med en lang række af de arbejdsmiljøpolitiske aktører, har AM-PRO haft nedsat en mindre arbejdsgruppe, der har drøftet hvordan AM-PRO’s aktiviteter kunne prioriteres og målrettes.

2021-Beretning