Reform af arbejdsmiljøindsatsen

Efter afslutningen af Ekspertudvalgets arbejde drøftede Folketingets beskæftigelsesudvalg hvordan der skulle følges op på Ekspertudvalgets anbefalinger. AM-PRO skrev allerede i slutningen af 2018 til Folketingets beskæftigelsesudvalg og peget på fire områder af arbejdsmiljøindsatsen, hvor der er mulighed for forbedringer, der kan bidrage til at styrke og effektivisere arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne:

2019-Beretning