Beretning over AM-PRO’s aktiviteter i 2023
Folketingets aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping

AM-PRO har bidraget til arbejdsmiljøaftalen med et fyldigt indspil til Folketingets drøftelser om ny arbejdsmiljøaftale. AM-PRO lagde vægt på følgende…

2023-beretning-final