AM-PRO

Dokument tema: Ekspertudvalget

AM-aftale 2019

Arbejdsmiljøforligskredsen indgik i 2019 en aftale om styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen på baggrund af blandt andet ekspertudvalgets anbefalinger. AM-PRO kommenterer her aftalen, som indeholder mange gode

Read More »

Ekspertudvalgets anbefalinger

Resultatet af ekspertudvalgets arbejde var en række anbefalinger, der samlet set lå langt fra det ambitionsniveau, som ministeren signalerede ved nedsættelsen af ekspertudvalget. AM-PRO kommenterer

Read More »

Beskæftigelsesudvalget henvendelse

For at bidrage til den drøftelse af ekspertudvalgets anbefalinger, som Folketingets beskæftigelsesudvalg skulle have mhp at igangsætte opfølgende initiativer, har AM-PRO bidraget med denne henvendelse.

Read More »