For at kunne bidrage kvalificeret til ekspertudvalget afholdt AM-PRO to workshops. Her er notatet fra den anden workshop, der drøftede mulighederne for at forbedre arbejdsmiljøindsatsen.

Notat-om-forbedringer-WS2