Arbejdsmiljøforligskredsen indgik i 2019 en aftale om styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen på baggrund af blandt andet ekspertudvalgets anbefalinger. AM-PRO kommenterer her aftalen, som indeholder mange gode initiativer, men som også er mangelfund, frdi den ikke tager fat på de store udfordringer i arbejdsmiljøindsatsen.

Kommentarer-til-forligskredsens-AM-aftale-2019