For at kunne bidrage kvalificeret til ekspertudvalget afholdt AM-PRO to workshops. Her er notatet fra den første workshop, der drøftede udfordringerne i den nuværende arbejdsmiljøindsats.

Notat-om-udfordringer-WS1