AM-PRO

Dokument tema: Forebyggelse

Workshop om videncenter

AM-PRO afholdt den 1. juni en workshop med det formål at få diskuteret forslaget om opbygning af et videncenter for arbejdsmiljø. Drøftelserne er opsamlet i

Read More »

Beskæftigelsesudvalget oplæg

AM-PRO havde foretræde for Folketingets beskæftigelsesudvalg mhp at få udvalget til at forstå nødvendigheden af at styrke og effektivisere den forebyggende arbejdsmiljøindsats. Her er AM-PROs

Read More »

Et Arbejdsliv i Verdensklasse

For at rejse en bred debat mellem alle arbejdsmiljøets aktører om hvordan den forebyggende arbejdsmiljøindsats kan styrkes og effektiviseres, har AM-PRO udgivet denne e.bog, som

Read More »