AM-PRO

Dokument tema: Forebyggelse

Ny regering

Ny regering med store ambitioner om at få flere i arbejde – men arbejdsmiljøet er tilsyneladende ikke rigtigt tænkt ind i planen? Se interview i

Read More »

Workshop om videncenter

AM-PRO afholdt den 1. juni en workshop med det formål at få diskuteret forslaget om opbygning af et videncenter for arbejdsmiljø. Drøftelserne er opsamlet i

Read More »

Beskæftigelsesudvalget oplæg

AM-PRO havde foretræde for Folketingets beskæftigelsesudvalg mhp at få udvalget til at forstå nødvendigheden af at styrke og effektivisere den forebyggende arbejdsmiljøindsats. Her er AM-PROs

Read More »