AM-PRO

Dokument_År: 2019

AM-aftale 2019

Arbejdsmiljøforligskredsen indgik i 2019 en aftale om styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen på baggrund af blandt andet ekspertudvalgets anbefalinger. AM-PRO kommenterer her aftalen, som indeholder mange gode

Read More »

E-bog om AM-PRO

Med henblik på at sætte fokus på de arbejdsmiljøprofessionelles rolle i arbejdsmiljøindsatsen har AM-PRO udgivet denne e-bog.

Read More »