AM-PRO

Dokument_År: 2018

Ekspertudvalgets anbefalinger

Resultatet af ekspertudvalgets arbejde var en række anbefalinger, der samlet set lå langt fra det ambitionsniveau, som ministeren signalerede ved nedsættelsen af ekspertudvalget. AM-PRO kommenterer

Read More »

Hvidbog om rådgivning

Arbejdsmiljørådet og Folketingets arbejdsmiljøforligskreds har fået udarbejdet en hvidbog om hvordan arbejdsmiljørådgivning kan styrke arbejdsmiljøindsatsen. Hvidbogen er baseret på et omfattende litteraturstudie. AM-PRO har kommenteret

Read More »

Beskæftigelsesudvalget henvendelse

For at bidrage til den drøftelse af ekspertudvalgets anbefalinger, som Folketingets beskæftigelsesudvalg skulle have mhp at igangsætte opfølgende initiativer, har AM-PRO bidraget med denne henvendelse.

Read More »