Arbejdsmiljørådet og Folketingets arbejdsmiljøforligskreds har fået udarbejdet en hvidbog om hvordan arbejdsmiljørådgivning kan styrke arbejdsmiljøindsatsen. Hvidbogen er baseret på et omfattende litteraturstudie. AM-PRO har kommenteret hvidbogen.

Brev-til-AMR-om-hvidbogen