AM-PRO

Archives: Nyheder

Nyt fra ENSHPO

Se invitation til årets sidste ENSHPO webinar. Det handler om den fælles europæiske MSB-indsats, som EU-OSHA (EUs arbejdsmiljøagentur i Bilbao) har koordineret: WEB LINKEDIN EVENT

Read More »

Ny arbejdsmiljøaftale er på vej

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har nu præsenteret Regeringens oplæg til den kommende arbejdsmiljøaftale. Oplægget har meget fokus på at sikre Arbejdstilsynet en stabil finansiering i de

Read More »

A4 sommerinterview med formanden

A4 Arbejdsmiljø har interviewet en række arbejdsmiljøfolk om hvad de ville gøre hvis de var beskæftigelsesministre. Sommerferieinterviewet med AM-PRO formanden Anders Kabel. Interviewet kan ses

Read More »

AMO-udvalgets rapport

Arbejdsmiljørådets midlertidige AMO-udvalg har afgivet rapport over sit arbejde og foreslår en række mindre, men meget relevante justeringer af AMO-ordningen. Se AM-PRO formandens kommentarer til

Read More »

Workshop om videncenter

Den 1. juni 2022 afholdt AM-PRO en workshop hvor ca. 20 forskere, arbejdsmiljøprofessionelle, rådgivere mv drøftede mulighederne for at udvikle en eller anden form for

Read More »

EU Strategiramme

Eu’s arbejdsmiljøregulering har en meget stor indflydelse på hvordan arbejdsmiljøet reguleres i Danmark. Det er derfor vigtigt at forholde sig til Eu’s arbejdsmiljøpolitik. AM-PRO har

Read More »

Generalforsamling 2022

AM-PRO har afholdt generalforsamling og har budt velkommen til to nye medlemmer: Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv og Dansk Selskab for Fysioterapeuter i Arbejdsliv.

Read More »