Arbejdsmiljøforligskredsens arbejdsmiljøaftale fra 2019 savner forståelse for at det er forebyggelsen på virksomhedsniveau, der skal både forbedres. AM-PRO ønsker derfor at sætte fokus på forebyggelsen, og afholdt en workshop om hvordan forebyggelsen kan styrkes og effektiviseres. Resultaterna f workshoppen er samlet i dette notat.

Notat-om-forebyggelse-WS3-final-