Arbejdsmiljørådets midlertidige AMO-udvalg har i foråret 2022 udgivet en rapport over sit arbejde med at evaluere og foreslå justeringer af den hidtidige AMO-ordning. Udvalget har tilsyneladende drøftet mange af de udfordringer den hidtidige AMO-ordning rejser, uden dog at foreslå mere grundlæggende ændringer af ordningen. Ikke desto mindre foreslår udvalget en række mindre omfattende, men særdeles relevante justeringer af den hidtidige ordning. Formandeen for AM-PRO har efter drøftrelser i AM-PROs bestyrelse skrevet denne kommentar til det midlertidige AMO-udvalgs rapport

AMO-udvalget-kommentar-final