Archives: Dokumenter

Ny regering

Ny regering med store ambitioner om at få flere i arbejde – men arbejdsmiljøet er tilsyneladende ikke rigtigt tænkt ind i planen? Se interview i

Read More »

Workshop om videncenter

AM-PRO afholdt den 1. juni en workshop med det formål at få diskuteret forslaget om opbygning af et videncenter for arbejdsmiljø. Drøftelserne er opsamlet i

Read More »

AM-aftale 2019

Arbejdsmiljøforligskredsen indgik i 2019 en aftale om styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen på baggrund af blandt andet ekspertudvalgets anbefalinger. AM-PRO kommenterer her aftalen, som indeholder mange gode

Read More »

Ekspertudvalgets anbefalinger

Resultatet af ekspertudvalgets arbejde var en række anbefalinger, der samlet set lå langt fra det ambitionsniveau, som ministeren signalerede ved nedsættelsen af ekspertudvalget. AM-PRO kommenterer

Read More »