Pray for the dead and fight like hell for the living

Sloganet for den årlige tilbagevendende Workers Memorial day d. 28 april er utvetydigt.

Siden indstiftelsen af International Workers’ Memorial Day I 1970 er der gennemført en række aktiviteter på de 5 kontinenter, som både handler om at huske dem som blev ramt, og samtidig minde om at hver eneste arbejdsulykke og erhvervsbetingede sygdom kunne være undgået. Efter 46 år må vi konstatere, at vi hverken har skovlen under arbejdsulykkerne eller erhvervssygdommene forårsaget af manglende prioritering af medarbejdernes sikkerhed og sundhed på arbejde. I Danmark anmeldes 60.000 arbejdsskader årligt, hvor dødsulykkerne ligger på ca. 40 pr. år. Anmeldte arbejdsulykker svinger omkring 40.000 årligt, mens ca. 20.000 erhvervssygdomme anmeldes. Hertil kommer et anseeligt antal, som går ”under radaren” og ikke optræder i statistikkerne.

Når vi har en arbejdslov, som i sin formålsparagraf siger, at ”Ved loven tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet”, må vi kunne forvente, at vore politikere bestræber sig på at forbedre arbejdsmiljøet – både i Danmark, i EU og i FN. Og der er nok at tage fat på.

Globalt dør der flere mennesker i arbejdsulykker og –sygdomme hvert år, end i krig. Tallene taler for sig selv, og for at der hurtigst muligt findes en løsning:

• Hvert år dør 2 millioner mænd og kvinder af arbejdsulykker og erhvervsbetingede sygdomme
• Arbejdere rammes af ca. 270 millioner arbejdsulykker årligt
• Farlige stoffer resulterer årligt i 440.000 dødsfald
• Asbest koster 100.000 mennesker livet, hvert år
• Hvert 15. sekund dør en arbejder