Drabssagen på Lindegården i marts satte, som lignende sager før den, vold på arbejdet på mediernes dagsorden. For mange ansatte, der arbejder i frontlinjejobs, er vold på dagsordenen hverdag. Vold som slag, spark, spyt, verbale trusler, overfald og ikke mindst drab som en latent risiko i det daglige arbejde.

Mens årsagen til vold i nogle tilfælde er uprovokeret og primært udtryk for sygdom hos et enkelt individ, er vold ofte forbundet med afmagt. Afmagt, der afspejler komplekse problemstillinger, som  rækker ud over den umiddelbare situation og relationen til den ansatte. Det  involverer ikke bare den ansattes kompetencer til at håndtere situationen, end ikke blot den enkelte arbejdsplads, men også organisatoriske og velfærdsstatslige ressourceprioriteringer.

Vold er således et meget påtrængende men også komplekst arbejdsmiljøproblem og et tydeligt eksempel på, at et sundt og sikkert arbejdsmiljø ikke sikres på den enkelte arbejdsplads alene. Vold bliver det ekstreme – og dog for mange alt for velkendte – eksempel på, at et sundt og sikkert arbejdsmiljø ikke kan løses ved at klæde de ansatte på til at klare mere, når ressourcerne samtidigt beskæres. Det at tage arbejdsmiljøet alvorligt kræver grundlæggende overvejelser om organiseringen af hele felter som psykiatri, pleje og bankvæsen.

Vold på arbejdet er samtidigt et område, hvor der er mange gode intentioner. Det er reguleret via lovgivning og partsaftaler; det sættes på dagsorden fagligt, politisk og i medierne; der er udviklet utallige metoder og værktøjer til at forebygge og håndtere voldsepisoder på arbejdspladserne og der findes mange konsulent- og rådgivningstilbud. Alligevel har vi set en stor stigning i tilfælde med vold på arbejdet, herunder sager med dødelig udgang.

Vi bliver nødt til at komme fra gode intentioner til god praksis og dermed en reel reduktion af vold på arbejdet. Ét væsentligt skridt er at indse at arbejdet med voldsforebyggelse – som arbejdet med at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø generelt – må foregå på mange planer.

 

Sidsel Lond Grosen og Mette Mogensen
Center for Studier i Arbejdsliv


Ønsker du at få mere at vide og være med til at diskutere, hvordan vi kommer fra gode intentioner til god praksis er du velkommen til fyraftensmøde om vold på arbejdet d. 15. september kl. 15-18 http://www.arbejdsliv.org/fyraftensmoede-vold-paa-arbejde-fra-gode-intentioner-til-god-praksis/

Du kan også opsøge mere viden hér:
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler
http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Emner/Psykosocialt-arbejdsmiljo/Vold/Viden-om-vold-og-trusler