AM-PRO ønsker at bidrage til Beskæftigelsesudvalgets forestående forhandlinger om nye initiativer, der kan
forbedre arbejdsmiljøindsatsen.
Med denne henvendelse vil AM-PRO pege på fire områder, hvor der er mulighed for forbedringer, der kan
bidrage til at styrke og effektivisere arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne:

• Systematisk opsamling af viden og tværgående videndeling
• Overførsel af viden til praktisk anvendelse i virksomhederne
• Styrkelse og effektivisering af virksomhedernes egenindsats
• Virksomhedernes anvendelse af arbejdsmiljøfaglig viden. Læs mere om AM-PRO’s henvendelse til Beskæftigelsesudvalget her