Om AM-PRO

AM-PRO er en paraplyorganisation for arbejdsmiljøfaglige foreninger og selskaber.

AM-PRO er en paraplyorganisation for arbejdsmiljøfaglige foreninger og selskaber.

Vores overordnede formål er at styrke samarbejdet for at forbedre arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser.  Supplerende formål er:

  1. At få belyst arbejdsmiljøfaglige og -politiske spørgsmål på et bredere grundlag end de enkelte organisationer kan hver især.
  2. At styrke de arbejdsmiljøprofessionelles rolle i den forebyggende arbejdsmiljøindsats
  3. At styrke de arbejdsmiljøprofessionelles organisationers indflydelse
  4. At fremme de arbejdsmiljøprofessionelles kvalifikationer
  5. At styrke det internationale arbejde

Paraplyorganisationen har følgende medlemsorganisationer:

Arbejdsmiljønet
Arbejdsmiljørådgiverne
Center for Studier i Arbejdsliv
Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin
IDA Arbejdsmiljø (SAM)

Læs mere om organisationerne ved at klikke på deres navn.

Se vedtægter for foreningen her: Vedtægter underskrevet 20 jan 2017

AM-PRO ledes af Fællesmødet