Den 28. november 2016 blev Jørgen Neergaard Larsen afløst på posten som Beskæftigelsesminister af Troels Lund Poulsen.

Selvom den nye minister garanteret allerede har travlt, har jeg 2 ønsker – helt enkle og ligetil:

Gå på 2 ben!

Med denne lille henstilling ønsker jeg at pege forsigtigt på, at vi er mange, der gennem mange år har haft en oplevelse af, at skiftende beskæftigelsesministre, primært har haft fokus på beskæftigelsen og sekundært fokus på arbejdsmiljøet.

Med en øget pensionsalder og dermed en øget alder på arbejdsstyrken er det forebyggende arbejdsmiljøarbejde vigtigere end nogensinde. Det er ikke bare vigtigt for at undgå her-og-nu-omkostningerne ved arbejdsulykker. Skal de ældre reelt være i stand til at bestride deres jobs i en høj alder, skal vi allerede nu sikre, at de ikke er nedslidte fysisk eller psykisk.

Derfor er arbejdsmiljøet lige så vigtigt som beskæftigelsespolitikken.

Tal med os!

Med godt og vel 10 år i arbejdsmiljø-bagagen sidder jeg med dem klare oplevelse, at skiftende beskæftigelsesministre hovedsageligt har drøftet substansen i arbejdsmiljøudfordringerne på det danske arbejdsmarked med Arbejdstilsynet.

Ikke et ondt ord sagt om Arbejdstilsynet, men vi er rigtig mange, som vil kunne berige ministeren og dermed de beslutninger, ministeren træffer.

AM-PRO bakkes op af en bred gruppe af professionelle, der arbejder med arbejdsmiljø hver eneste dag:

  • Arbejdsmedicinerne; lægerne på de arbejdsmedicinske klinikker og de private virksomheder
  • Arbejdslivsforskerne fra de forskellige universitetsmiljøer
  • Arbejdsmiljørådgiverne, kilde til viden om arbejdsmiljø i virkeligt mange virksomheder
  • IDA Arbejdsmiljø, et selskab der omfatter en meget stor gruppe af fagfolk indenfor feltet.
  • ArbejdsmiljøNet, bestående af 500 arbejdsmiljøansvarlige fra offentlige og private arbejdspladser.

Det er min opfattelse, at ministeren ville gøre sig selv, sine beslutninger og arbejdsmiljøet en tjeneste ved, at komme forbi os, og drøfte de udfordringer der er med nedslidning og ulykker på det danske arbejdsmarked. Og, ikke mindst, nye veje til at løse disse udfordringer.

Med denne åbne invitation, vil jeg blot ønske ministeren rigtigt god arbejdslyst.

Thomas Hermann

Næstformand ArbejdsmiljøNet //Arbejdsmiljøchef Coop Danmark A/S