Den uafhængige ekspertgruppe anbefaler en fortsat lovbaseret regulering og udbygning af BHT i Norge og anbefaler særlige ordninger for små virksomheder.

I starten af 2017 nedsatte den norske regering en ekspertgruppe, som blandt andet har Arbejdstilsynets forhenværende direktør Jens Jensen som medlem. Opgaven var at vurdere rådgivningssystemet med et mål om en enklere, mere effektiv og træfsikker rådgivningen fra BHT. Det understreges, at ændringerne ikke må ske på bekostning af kvaliteten i ydelser. Desuden lægges der vægt på, at Norge skal opretholde sin attraktive position i det globale frontfelt på arbejdsmiljøområdet, da det ses som en konkurrencefordel. Læs mere her