IDA Arbejdsmiljø (SAM)

IDA_Arbejdsmiljoe_Sand_RGB_9mm

IDA Arbejdsmiljø (tidligere Selskab for Arbejdsmiljø – SAM) har til formål at gøre alle, der arbejder med professionelt med udvikling af arbejdsmiljøet og løsning af arbejdsmiljøproblemer, bedre kvalificeret hertil. IDA Arbejdsmiljø arbejder for en forbedring af arbejdsmiljøet ved at samle og viderebringe erfaringer og forskningsresultater på arbejdsmiljøområdet. Desuden bidrager IDA Arbejdsmiljø i debatten om arbejdsmiljøprofessionelles rolle i arbejdsmiljøindsatsen.

Medlemmer

IDA Arbejdsmiljø er tværfagligt og tilstræber størst mulig bredde i sine aktiviteter. IDA Arbejdsmiljø (SAM) optager medlemmer fra alle faggrupper med interesse i et forbedret arbejdsmiljø. Foruden ingeniører omfatter medlemmerne i dag terapeuter, sygeplejersker, maskinmestre, læger, psykologer, techsoc’ere m.fl. Desuden har mange virksomheder og institutioner firmamedlemskaber.

Aktiviteter

IDA Arbejdsmiljø afholder ca. 12 arrangementer om året, primært som 1⁄2-dags temamøder omkring et aktuelt emne med foredrag, workshops, paneldiskussioner eller som virksomhedsbesøg. IDA Arbejdsmiljø (SAM) tilstræber altid en høj grad af dialog mellem medlemmerne og de inviterede indledere.

IDA Arbejdsmiljø afholder også større heldfagsarrangementer og i sjældne tilfælde egentlige kurser.

IDA Arbejdsmiljø udsender nogle gange om året et nyhedsbrev til medlemmerne.

IDA Arbejdsmiljø har i samarbejde med en række andre organisationer etableret en interessegruppe for arbejdsmiljøkoordinatorer i byggeriet. Gruppen har mere end 10 medlemmer og mødes 4 gange årligt i København og to gange om året i Jylland.

Internationale relationer

IDA Arbejdsmiljø samarbejder med flere internationale organisationer, og holder sig dermed opdateret på den internationale scene. IDA Arbejdsmiljø arbejder på at højne det internationale arbejdsmiljøniveau og sikre danske arbejdsmiljøprofessionelles interesser.

IDA Arbejdsmiljø (SAM) er den danske afdeling af Nordisk Ergonomiselskab (NES) som består af ergonomiselskaber i alle de nordiske lande: Island, Norge, Danmark, Sverige og Finland. NES afholder normalt hvert år en nordisk konference i et af medlemslandende.

IDA Arbejdsmiljø er medlem af European Society of Safety and Health Professional Organisations (ENSHPO). ENSHPO er et netværk af organisationer for arbejdsmiljøprofessionelle i de europæiske lande, typisk sikkerhedsledere og ingeniører, arbejdsmiljørådgivere, tværfaglige selskaber og paraplyorganisationer samt institutioner for arbejdsmiljøprofessionelle. ENSHPO arbejder for at skabe international dialog og forståelse omkring kvaliteten af arbejdsmiljøarbejdet og de arbejdsmiljøprofessionelles rolle på tværs af landegrænser. Et af målene for ENSHPO er at indføre og kvalitetssikre europæiske standarder for certificering af arbejdsmiljøprofessionelle.

IDA Arbejdsmiljø er medlem af den europæiske organisation for arbejdsmiljøkoordinatorer i bygge- og anlægssektoren International Safety and Health Construction Coordinators Organization (ISHCCO). ISHCCO arbejder for at udbrede viden om sikkerhed på europæiske byggepladser, for at højne arbejdsmiljøkoordinatorernes arbejdsmiljøfaglige kvalifikationer og for at forbedre vilkårene for arbejdsmiljøkoordinatorer.