Medlemmer

Medlemmer af AM-PRO

 

ArbejdsmiljøNet

ArbejdsmiljøNet er en forening for arbejdsmiljøprofessionelle, som ønsker at fremme en høj faglig viden, stimulere metodeudvikling og erfaringsudveksling på møder, seminarer og konferencer.

ArbejdsmiljøNets hjemmeside

Arbejdsmiljørådgiverne

Arbejdsmiljørådgiverne er brancheforeningen for alle, som arbejder professionelt med rådgivning om arbejdsmiljø: autoriserede arbejdsmiljørådgivere, virksomhedsinterne arbejdsmiljøfunktioner og andre arbejdsmiljø- og sundhedsfremmekonsulenter.
Arbejdsmiljørådgiverne er de danske arbejdsmiljø-rådgivningsvirksomheders fælles samarbejdsorgan og talerør.

Arbejdsmiljørådgivernes hjemmeside

Center for Studier i Arbejdsliv

Center for Studier i Arbejdsliv (CSA) blev etableret i 1994 og er en forening som har til formål at styrke forskning og undervisning i og formidling af arbejdslivsspørgsmål. Der tilstræbes den størst mulige tværfaglighed i centerets aktiviteter og medlemsskare.

Center for Studier i Arbejdslivs hjemmeside

IDA Arbejdsmiljø

IDA Arbejdsmiljø (tidligere Selskab for Arbejdsmiljø – SAM) har til formål at gøre alle, der arbejder med professionelt med udvikling af arbejdsmiljøet og løsning af arbejdsmiljøproblemer, bedre kvalificeret hertil. IDA Arbejdsmiljø arbejder for en forbedring af arbejdsmiljøet ved at samle og viderebringe erfaringer og forskningsresultater på arbejdsmiljøområdet. Desuden bidrager IDA Arbejdsmiljø i debatten om arbejdsmiljøprofessionelles rolle i arbejdsmiljøindsatsen.

IDA Arbejdsmiljø hjemmeside

Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin, også kendt som DASAM, er det medicinske videnskabelige selskab for læger og andre med interesse i arbejds- og miljømedicin.

DASAM’s hjemmeside