Ambitionen med at nedsætte ’Ekspertudvalget om udredning af arbejdsmiljøindsatsen’ for to år siden var ”at komme med anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats”, idet beskæftigelsesministeren og
arbejdsmiljøforligskredsen i Folketinget konstaterede at der var ”behov for en grundlæggende gentænkning af arbejdsmiljøindsatsen”.

Ekspertudvalgets arbejde var begrænset af, at udvalgets anbefalingerne samlet set skulle være neutrale i forhold til de offentlige finanser, hvilket naturligvis begrænsede mulighederne for, at udvalget kunne foreslå omfattende investeringer i et bedre arbejdsmiljø, som først på længere sigt ville give økonomisk gevinst.

Ekspertudvalgets anbefalinger var derfor heller ikke præget af den store nytænkning, men indeholdt trods alt en række forslag til justeringer af den hidtidige indsats, som må anses for meget relevante.
Beskæftigelsesministeren inviterede alle Folketingets partier med til de indledende drøftelser af, hvordan Ekspertudvalgets anbefalinger kunne omsættes til virkelighed. I den sidste fase af drøftelserne var det kun
kredsen bag seniorpensionsreformen, der forhandlede aftalen, som de øvrige partier – bortset fra Enhedslisten – efterfølgende tilsluttede sig, ud fra en vurdering af at aftalen trods alt måtte betragtes som en forbedring. Læs meget mere om det her.