Som klinikere i arbejdsmedicin møder vi mennesker på daglig basis, som har brug for et mere ’rummeligt’ arbejdsmarked. Det vil sige et arbejdsmarked, hvor der tages hensyn og skabes plads til integration og fastholdelse for borgere med fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer. Vi møder mennesker i identitetsmæssig krise og eksistentiel usikkerhed over, at de ikke længere kan varetage det job, de er uddannet til. De har brug for afklaring om arbejdsbetinget lidelser og vejledning om fremtidige arbejdsforhold set i forhold til netop deres sygdomshistorik. De positive effekter af at have tilknytning til et arbejde er velkendte (1), og det er en kendsgerning, at fravær fra arbejdsmarkedet grundet sygdom koster samfundet enorme summer (2). Læs meget mere om hvad Margrethe Bordado Sköld fremhæver i sin kronik