Læs ministerens kommentar til debatoplægget

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har kommenteret på debatoplægget:

Først og fremmest mener jeg, at det er meget positivt, at en bred vifte af arbejdsmiljøprofessionelle har udarbejdet et debatoplæg, som har til formål at starte en dialog om, hvordan det forebyggende arbejdsmiljøarbejde kan styrkes. Jeg synes, at debatoplægget indeholder nogle interessante pointer om, hvordan en arbejdsmiljøindsats bør være sammenhængende, arbejdsmiljøfagligt funderet og tilpasset den enkelte virksomheds udviklings- og arbejdsformer.

Læs resten af ministerens svar, du skal blot trykke her.