Kalender

En oversigt over møder og konferencer om arbejdsmiljø

17. – 20. oktober 2017
A+A 2017, Düsseldorf, Tyskland

23.-27. oktober 2017
Den europæiske arbejdsmiljøuge, EU-OSHA, Europa

24. oktober 2017
Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre, Nationale Focal Point Netværk, København

25. oktober 2017
Fysisk kapacitet og nedslidning, IDA Arbejdsmiljø, København

13. november 2017
Grænser for ledelse – lederrollen i arbejdsmiljøet, IDA Arbejdsmiljø, København

20. november 2017
Hands on – medarbejderindragende arbejdsmiljøkortlægning og forbedringsindsatser, IDA Arbejdsmiljø, København

26. – 28. november 2017
Arbejdsmiljøkonferencen, Arbejdsmiljørådgiverne, Nyborg

30. november 2017
Risikokommunikation i arbejdsmiljøet, IDA Arbejdsmiljø, København

4. december 2017
Certificering og auditering af psykisk arbejdsmiljø – hvad er vejen frem?, IDA Arbejdsmiljø, København

1. marts og 12. april 2018
Procesfacilitering, Arbejdsmiljøakademiet, København