Kalender

En oversigt over møder og konferencer om arbejdsmiljø

13. november 2017
Grænser for ledelse – lederrollen i arbejdsmiljøet, IDA Arbejdsmiljø, København

20. november 2017
Hands on – medarbejderindragende arbejdsmiljøkortlægning og forbedringsindsatser, IDA Arbejdsmiljø, København

26. – 28. november 2017
Arbejdsmiljøkonferencen, Arbejdsmiljørådgiverne, Nyborg

30. november 2017
Risikokommunikation i arbejdsmiljøet, IDA Arbejdsmiljø, København

4. december 2017
Certificering og auditering af psykisk arbejdsmiljø – hvad er vejen frem?, IDA Arbejdsmiljø, København

1. marts og 12. april 2018
Procesfacilitering, Arbejdsmiljøakademiet, København