Kalender

En oversigt over møder og konferencer om arbejdsmiljø

 

26. februar 2018
Skyld, skam, moral og arbejdsmoral – stress på nye måder, IDA Arbejdsmiljø, København

1. marts og 12. april 2018
Procesfacilitering, Arbejdsmiljøakademiet, København

7. marts 2018
Visioner for udviklingen af arbejdsmedicinen i Danmark, DASAM, Odense

13. marts 2018
Studenterprisen – mød de studerende! , IDA Arbejdsmiljø, København

15. marts 2018
Strengthening Social Europe through Healthier Workplaces for Safer Workers, Public Policy Exchange, Bruxelle

20. marts 2018
Ledelse af psykisk arbejdsmiljø – udvikling af guidelines…., IDA Arbejdsmiljø, København

21. – 22. marts 2018
Indoor Air Quality and Acute Health Effects in Offices, NIVA og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, København

27. marts 2018
IDA Arbejdsmiljø generalforsamling og studenterpriskonkurrence

5. – 6. april 2018
DASAM’s årsmøde

10. april 2018
…Og så blev han heldigvis rask igen – workshop om fasen efter raskmelding…., IDA Arbejdsmiljø, København

26. april 2018
Årskonferencen (om prekarisering på arbejdsmarkedet), Center for Studier i Arbejdsliv, København

8. maj 2018
Helbredseffekter af støjpåvirkning, IDA Arbejdsmiljø, København

14. – 16. maj 2018
ArbejdsmiljøNET årskonference, Kolding

14. – 16. maj 2018
Assessment of Cancer Risk, NIVA, Stockholm

28. – 30. maj 2018
Working Hours and Health, NIVA, København

31. maj 2018
Forebyggelse af ulykker, Arbejdsmiljøakademiet, Nyborg

29. maj 2018
Svenske inspirationer af det psykiske arbejdsmiljø, IDA Arbejdsmiljø, København

11. – 15. juni 2018
Work Disability Prevention, NIVA, Skodsborg

14. juni 2018
Kræftfremkaldende stoffer, IDA Arbejdsmiljø, København

18. – 20. november 2018
AM:2018 – Arbejdsmiljøkonferencen, Arbejdsmiljørådgiverne, Nyborg