Der er behov for en styrket arbejdsmiljøindsats i Danmark, herunder en ramme for hvem der skal vurdere borgernes erhvervsevne, og arbejdsmedicinske kompetencer bør involveres i dette.

Fremtidens sundhedsvæsen skal i øget grad integrere viden om borgernes arbejdsmiljø i sine processer og indgå i et tidlig, tværfagligt og virksomhedsnært samarbejde for at fremme sundhed
og forebygge sygdom. Arbejdsmedicinsk uddannede læger og psykologer har kompetencer, der er behov for, når der bliver planlagt og gennemført forebyggende indsatser indenfor
arbejdsmiljøområdet samt ved vurderingen af borgernes evne til at møde de arbejdsmæssige krav. Vi er parat til at indgå i dette samarbejde. Læs resten ved at klikke her!