Om forskning

Dansk arbejdslivsforskning er kendetegnet ved at foregå meget spredt i små enklaver på institutter der beskæftiger sig med andre ting. Dog med undtagelse af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) som står for en stor del af forskningen i mere klassiske arbejdsmiljøproblemer herunder psykisk arbejdsmiljø.

Der er meget få uddannelsesinstitutioner, der tilbyder forskningsbaseret uddannelse i arbejdsmiljø og dermed formidler forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø. Undtagelser er DTU der udbyder en master i Teknisk Miljøledelse, hvor arbejdsmiljø indgår som et centralt element, og Arbejdslivsstudier på RUC; sidstnævnte formidler også forskning om arbejdsmiljø til arbejdsmiljøprofessionelle i sit arbejdslivskandidatnetværk.

Der er således et behov for formidling af arbejdsmiljøforskning til en bredere kreds af praktikere og arbejdsmiljøprofessionelle. Den årligt tilbagevendende Arbejdsmiljøkonference (AM-konferencen) søger at udfylde en del af dette behov gennem forskningsbaserede oplæg og workshops, primært rettet mod arbejdsmiljøprofessionelle.

Center for Studier i Arbejdsliv (CSA) udfylder ligeledes en del af behovet for formidling og diskussion af forskning ved at favne de fleste af de miljøer hvor arbejdslivsforskningen lever, og arbejde målrettet med at formidle forskning til praktikere og bringe forskere fra forskellige forskningsmiljøer og praktikere sammen.

Det gøres gennem årsmøder med fokus på at belyse aktuelle arbejdsmiljø- og arbejdslivstemaer og lave andre arrangementer med lignende formål. Derudover udgiver CSA Tidsskrift for Arbejdsliv – et tidsskrift på forskerniveau, som meget af den danske arbejdslivsforskning formidles gennem. Tidsskriftet er det eneste forskningstidsskrift på dansk, der er dedikeret til arbejdslivsforskning. Det finder ikke alene sin målgruppe blandt forskere, men i høj grad også blandt praktikere og arbejdsmiljøprofessionelle.

AM-PRO anser det for overordentligt vigtigt, at der er levende forskningsmiljøer, der laver arbejdsmiljøforskning med fokus på en dansk kontekst, og anser eksistensen af forskellige fora for formidling af arbejdsmiljøforskning på dansk for at være centrale for dette.