Opsamling af drøftelserne på AM-PRO workshoppen den 20. juni 2019 om forebyggelse i arbejdsmiljøindsatsen.
Workshoppen blev gennemført for at inspirere og kvalificere AM-PRO’s grundlag for at styrke den forebyggende side af arbejdsmiljøindsatsen.
28 arbejdsmiljøprofessionelle aktører fra arbejdsmedicin, arbejdslivsforskning, virksomhedsinterne og eksterne arbejdsmiljørådgivere samt arbejdsmiljøchefer og -ledere deltog i workshoppen. Workshoppen kan derfor ses som en form for AM-PRO tænketank – en arbejdsform, som AM-PRO formentlig vil benytte fremadrettet. Workshoppen var en opfølgning på de to tidligere AM-PRO workshopper.
I dette notat sammenfattes workshoppens vigtigste bud på mulighederne for at styrke den forebyggende arbejdsmiljøindsats set fra en arbejdsmiljøprofessionel position. Læs mere her!