AM-PRO’s overvejelser om mulighederne for at styrke og effektivisere arbejdsmiljøindsatsen
AM-PRO ønsker med denne henvendelse at pege på fire områder af arbejdsmiljøindsatsen, hvor der er mulighed for forbedringer, der kan bidrage på at styrke og effektivisere arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne:

  • Systematisk opsamling af viden og tværgående videndeling
  • Overførsel af viden til praktisk anvendelse i virksomhederne
  • Styrkelse og effektivisering af virksomhedernes egenindsats
  • Virksomhedernes adgang til arbejdsmiljøfaglig ekspertise

Systematisk opsamling af viden og tværgående videndeling
Der findes en omfattende viden om arbejdsmiljø og vigtige erfaringer med arbejdsmiljøindsatser hos de forskellige arbejdsmiljøaktører såvel internt i virksomheder som hos de aktører, der på forskellige måde bidrager til virksomhedernes egen arbejdsmiljøindsats. Læs mere om forbedringerne af arbejdsmiljøindsatsen

Udfordringer i arbejdsmiljøindsatsen
– en vurdering af en række vigtige udfordringer og barrierer i arbejdsmiljøindsatsen

Opsamling af drøftelserne på AM-PRO workshoppen den 9. november 2017 om de væsentligste udfordringer for den hidtidige arbejdsmiljøindsats.
Workshoppen blev gennemført for at kvalificere AM-PROs indspil til regeringens ekspertudvalg. Det centrale fokus har været identifikationen af de centrale udfordringer for, at virksomhedernes eget arbejdsmiljøarbejde får gennemslagskraft. 20 arbejdsmiljøprofessionelle aktører fra arbejdsmedicin, arbejdslivsforskning, eksterne og interne rådgiver- og konsulentvirksomheder og -enheder og arbejdsmiljøchefer og -ledere deltog i workshoppen.
I dette notat sammenfattes AM-PROs vigtigste bud på barrierer og udfordringer, som set fra en arbejdsmiljøprofessionel position stiller sig i vejen for at skabe resultater gennem arbejdsmiljøindsatsen. Læs mere her