AM-PRO og den internationale arbejdsmiljøindsats

Et af paraplyorganisationens formål er at skabe en fælles platform for det europæiske samarbejde, så indsatsen for at styrke arbejdsmiljøprofessionelles kvalifikationer, rolle og indflydelse kan blive så effektiv som muligt.

AM-PRO samarbejder med EU’s arbejdsmiljøagentur i Bilbao. Som sin første fælles handling har paraplyorganisation udarbejdet svar til EU-kommissionen om behovet for en ny arbejdsmiljøstrategi i EU. Læs svaret i denne PDF (Obs: paraplyorganisationen gik på dette tidspunkt under arbejdstitlen DAHSPO – man har siden på et møde i marts 2014 besluttet at døbe organisationen AM-PRO).

AM-PRO er det danske medlem af ENSHPO (det europæiske netværk af organisationer for arbejdsmiljøprofessionelle). ENSHPO arbejder blandt andet for at harmonisere kravene til arbejdsmiljøprofessionelles kompetencer i EU. ENSHPO har været en drivende kraft i EU-projektet EU Safe, som analyserer mulighederne for at udvikle en fælles europæisk kompetenceplatform for arbejdsmiljøprofessionelle.

I nordisk regi indgår nogle af AM-PRO’smedlemsorganisationer i nordiske sammenslutninger af tilsvarende organisationer såsom NES – Nordic Ergonomic and Human Factors Society og NIVA – Nordiska Institutionen förVidareutbildninginomArbetsmiljöområdet, som hører under Nordisk Råd. Man har også løbende samarbejde med FSF (den svenske BST-forening) og STAMI (det norske arbejdsmiljøinstituts BST-fagsekretariat) og har en række kontakter til især finske, hollandske og belgiske arbejdsmiljørådgivere.

Et af AM-PRO’s medlemmer er medlem af International Safety and Health Construction Coordinators Organization (ISHCCO) og en anden af medlemmerne har været med til at tage initiativ til International Center for Occupational, Environmental and Public Health (ICOEPH), som arbejder for bedre arbejdsmiljø i verdens fattigste lande.