”Vores indspil er et forsøg på, at tilføje nye dimensioner til det stærke partssamarbejde, som præger indsatsen i dag. Som professionelle arbejder vi med, at styrke det, som giver resultater – i form af bedre sikkerhed og sundhed på landets arbejdspladser.” Anders Kabel, formand i AM-PRO

Læs debatoplægget her!