Ønsker til en ny minister

Med en øget pensionsalder og dermed en øget alder på arbejdsstyrken er det forebyggende arbejdsmiljøarbejde vigtigere end nogensinde. Det er ikke bare vigtigt for at undgå her-og-nu-omkostningerne ved arbejdsulykker. Skal de ældre reelt være i stand til at bestride deres jobs i en høj alder, skal vi allerede nu sikre, at de ikke er nedslidte fysisk eller psykisk.

Læs mere ved at klikke på overskriften…

Debat om fremtidens arbejdsmiljørådgivning

På debatmødet om fremtidens arbejdsmiljørådgivning den 14. september 2016 i Ingeniørforenings Hus var der almindelig enighed blandt de ca. 40 deltagere om at virksomhederne har behov for arbejdsmiljøfaglig viden for at kunne kvalificere deres forebyggende arbejdsmiljøindsats. Men hvordan sikrer vi at alle virksomheder får let adgang til den arbejdsmiljøfaglige viden, der er relevant for dem?

Læs hele teksten ved at klikke på overskriften…

Vold på arbejdet

Drabssagen på Lindegården i marts satte, som lignende sager før den, vold på arbejdet på mediernes dagsorden. For mange ansatte, der arbejder i frontlinjejobs, er vold på dagsordenen hverdag. Det involverer ikke bare den ansattes kompetencer til at håndtere situationen, end ikke blot den enkelte arbejdsplads, men også organisatoriske og velfærdsstatslige ressourceprioriteringer.

Læs hele teksten ved at klikke på overskriften…

I kølvandet på Siemens og Vestas

I kølevandet på de verserende sager om arbejdsmiljøet på Siemens Wind Power og Vestas, er det interessant at iagttage reaktionerne fra den siddende regering og dens talsmand på vores område – beskæftigelsesminister Jørn Nergaard-Larsen. Fra ministerens tiltrædelse blev det ganske tydeligt, at den siddende mindretalsregering ikke havde yderligere ambitioner end aftalen om 2020-planen ”En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020”.

Læs hele teksten ved at klikke på overskriften…

Fra TML master-projekt til FN-konvention – om årets studenterpris i IDA Arbejdsmiljø

Rapporterne fra selv den mest kvalificerede og kostbare forskning hober sig op på bibliotekets øverste hylder, dækkes med støv og forsvinder i glemslen. Det er myten om megen af den forskning, der bedrives her til lands. Men myter er heldigvis kun til for at blive gennemhullede.

Læs om vinderprojektet af IDA Arbejdsmiljø studenterpris 2016 og dets intentioner ved at klikke på overskiften…

Arbejdsrelateret stress – hver mands eje

I det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) tilbagevendende undersøgelse af arbejdsmilø og helbred i blandt 27.000 lønmodtagere viser resultaterne for det psykiske arbejdsmiljø, at 14 procent af deltagerne ofte eller hele tiden føler sig stressede, heraf rapporterer 2/3 at arbejdet er en hovedkilde til deres stress.

Læs hele kommentaren ved at klikke på overskriften…