Ønsker til en ny minister

Med en øget pensionsalder og dermed en øget alder på arbejdsstyrken er det forebyggende arbejdsmiljøarbejde vigtigere end nogensinde. Det er ikke bare vigtigt for at undgå her-og-nu-omkostningerne ved arbejdsulykker. Skal de ældre reelt være i stand til at bestride deres jobs i en høj alder, skal vi allerede nu sikre, at de ikke er nedslidte fysisk eller psykisk.

Læs mere ved at klikke på overskriften…

Debat om fremtidens arbejdsmiljørådgivning

På debatmødet om fremtidens arbejdsmiljørådgivning den 14. september 2016 i Ingeniørforenings Hus var der almindelig enighed blandt de ca. 40 deltagere om at virksomhederne har behov for arbejdsmiljøfaglig viden for at kunne kvalificere deres forebyggende arbejdsmiljøindsats. Men hvordan sikrer vi at alle virksomheder får let adgang til den arbejdsmiljøfaglige viden, der er relevant for dem?

Læs hele teksten ved at klikke på overskriften…

Vold på arbejdet

Drabssagen på Lindegården i marts satte, som lignende sager før den, vold på arbejdet på mediernes dagsorden. For mange ansatte, der arbejder i frontlinjejobs, er vold på dagsordenen hverdag. Det involverer ikke bare den ansattes kompetencer til at håndtere situationen, end ikke blot den enkelte arbejdsplads, men også organisatoriske og velfærdsstatslige ressourceprioriteringer.

Læs hele teksten ved at klikke på overskriften…