Beretning over AM-PRO’s aktiviteter i 2020

Udvikling af forebyggelsesindsatsenI december 2019 blev arbejdsmiljøloven ændret med støtte fra alle Folketingets partier. Ændringen implementerede den arbejdsmiljøaftale, som Ekspertudvalgets rapport havde lagt grunden til. AM-PRO fandt ændringerne uambitiøse i...

Læs ministerens kommentar til debatoplægget

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har kommenteret på debatoplægget: “Først og fremmest mener jeg, at det er meget positivt, at en bred vifte af arbejdsmiljøprofessionelle har udarbejdet et debatoplæg, som har til formål at starte en dialog om, hvordan det...

Beretning over AM-PRO’s aktiviteter i 2019

Efter afslutningen af Ekspertudvalgets arbejde drøftede Folketingets beskæftigelsesudvalg hvordan der skulle følges op på Ekspertudvalgets anbefalinger. AM-PRO skrev allerede i slutningen af 2018 til Folketingets beskæftigelsesudvalg og pegede på fire områder af...