Klik her for at se Beskæftigelsesudvalgets dagsorden d. 30. september 2020

Først og fremmest tak for at I vil mødes med os i dag, så vi kan præsentere AM-PROs debatoplæg om forebyggelse.

AM-PRO er den danske paraply for arbejdsmiljøprofessionelle organisationer. De omfatter ca. 2.500 speciallæger i arbejdsmedicin, arbejdspsykologer, arbejdsmiljørådgivere, arbejdsmiljøfolk fra virksomhederne samt forskere. AM-PRO præsenteres bagest i debatoplægget.

Inspirationen til debatoplægget tage sit afsæt i den kendsgerning, at det ikke lykkedes at reducere forekomsten af arbejdsskader markant på trods af 2020 planens ambitiøse reduktionsmål. Det viser at den forebyggende indsats ikke er godt nok.

Inspirationen er også hentet i ambitionen om, at lønmodtagerne skal blive længere på arbejdsmarkedet. Vi anerkender fuldt ud de ordninger, der muliggør en tidligere tilbagetrækning for nedslidte, men ambitionen forudsætter, at vi gennem bedre forebyggelse bliver i stand til at skabe mere rummelige og bæredygtige arbejdspladser.

Der ligger også store samfundsøkonomiske gevinster i kølvandet på en mere effektiv forebyggelse. ISSA (International Social Security Association) viste på baggrund af interviews med 300 virksomheder i 15 lande i 2012, at virksomhederne opnår en gevinst på 2,2 gange deres arbejdsmiljøinvesteringer allerede efter et enkelt år.

Samtidig ved vi, at en reduktion af negative helbredseffekter i arbejdsmiljøet på 10 %, vil udløse gevinster på 8-9 milliarder kr. i nationalbudgettet pr. år.

En bedre forebyggelse i arbejdsmiljøindsatsen vil således være til gavn for virksomheder, medarbejdere og ikke mindst samfundet som helhed.

Vi tror på at Danmark har potentiale til at åbne vejen til et arbejdsmiljø i verdensklasse. Det ønsker vi at få en bred og åben dialog med alle arbejdsmiljøets aktører om.

For at læse forberedelserne samt et par eksempler på ”lavthængende frugter” klik her!