AM-PRO har igen i år besøgt Folkemødet i Allinge på Bornholm og har blandet sig i den livlige debat og
skabt og udviklet kontakter til mange med betydning for den fremtidige arbejdsmiljøindsats.
Her lidt notater fra nogle af de events som AM-PRO har deltaget i:

Hvordan skaber vi et arbejdsmiljø med plads til alle?

Beskæftigelsesministeren, Danske Handicaporganisationer og ISS drøftede barrierer og muligheder for at få
bedre plads til handicappede på arbejdsmarkedet.

Formanden for Danske Handicaporganisationer konstaterede at en af de væsentligste årsager til at
handicappede ikke kommer ind på arbejdsmarkedet er manglende viden om den enkelte handicappedes
arbejdsmuligheder og de forudsætninger, som arbejdsmiljøet skal leve op til for at den pågældende kan
arbejde. Her er med andre ord brug for en arbejdsmiljøprofessionel formidling mellem de sociale
myndigheder, virksomheden og den handicappede.

Beskæftigelsesministeren annoncerede at der i 2019 vil blive stillet krav til kommunerne om at arbejde for
at integrere handicappede i arbejdsmarkedet.

ISS – og Coop – havde begge mangeårige erfaringer med at introducere og fastholde handicappede i deres
virksomheder og mente i øvrigt ikke at det var noget der var forbundet udgifter med. AM-PRO ærger sig
over at de ikke konkret fortalte om hvordan de har tilpasset deres arbejdsmiljøforhold til de enkelte
handicappede medarbejdere. Læs meget mere her.