Ekspertudvalgets anbefalinger rummer både positive forslag og justeringer, men også mangler. Det er glædeligt at udvalget anbefaler en ordning, som kan stimulere små virksomheders anvendelse af professionel rådgivning. Anbefalingerne om formidlingsindsatsen er en effektivisering af formidlingen, men det er en alvorlig mangel at der ikke er indtænkt ”videnmægling” i forslaget. Læs AM-PRO’s kommentar til anbefalingerne og henvendelsen fra marts.